ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 

ارور 406080 ایران رادیاتور ناشی از چیست؟

اگر با مشکل و خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور مواجه شدید، ممکن است که به دفترچه ی راهنمای آن مراجعه کنید. در دفترچه ی راهنمای ایران رادیاتور ذکر شده است که علت و دلیل وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ این است که فن با وجود قرار داشتن پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع، کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بعد از خواندن دفترچه ی راهنما و آگاه شدن از علت ارور ۴۰۶۰۸۰، ممکن است فوراً به این نتیجه برسید که پرشر سوئیچ هوا خراب می باشد و فقط با تعویض یا تعمیر آن مشکل حل می شود. اما بهتر است بدانید که تمام شرایط منتهی به خراب بودن پرشر سوئیچ هوا نمی باشد و ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این مقاله سعی شده است که به بررسی عوامل رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور پرداخته شود. با اطلاع یافتن از دلایل وقوع این ارور، شما به راحتی می توانید ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود را برطرف نمایید. البته بهتر است که برای رفع ارور پکیج ایران رادیاتور با نمایندگان و متخصصان مربوطه تماس بگیرید و از آن ها برای رفع ارور کمک بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

دلایل رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور

همانطور که اشاره شد، ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی در قسمت فن می باشد که در ذیر به موارد خرابی فن پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از معیوب یا نیم سوز بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

هنگامی که مسیر برق رسانی به فن دچار مشکل می شود، می توان گفت که برد الکترونیکی نمی تواند به فن فرمان دهد و به عبارتی ارتباط بین برد الکترونیکی و فن با اشکال روبه رو شود، و مشکل معیوب بودن و یا نیم سوز بودن برد الکترونیکی رخ داده است و در نتیجه ی آن، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود. برای رفع این ارور بهتر است به این فکر باشید که برد الکترونیکی را تعمیر یا تعویض نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در صورت خراب بودن برد الکترونیکی، زمانی که پکیج را روشن کنید، صدای فن به گوش نمی رسد. سپس، بعد از حدود ۱۵ ثانیه ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج شما ظاهر می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

البته لازم به ذکر است که مواقعی نیز وجود دارد که ارور ۴۰۶۰۸۰ هر چند وقت یکبار در پکیج شما ظاهر می شود و این امر، نشان از نیمسوز بودن برد الکترونیکی پکیج شماست. بنابر تجربه هایی که در مورد وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور وجود دارد،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

می توانیم بگوییم که عامل حدود ۷۵ درصد علت این ارور، به دلیل وجود مشکل در برد الکترونیکی پکیج ایران رادیاتور است و اولین موردی که می توان به آن مشکوک شد، همان برد است. البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که احتمال آن ها بسیار کمتر از اشکال در برد می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل خرابی پرشر هوا یا سنسور فن:

می توان از ۲۵ درصد باقیمانده احتمال ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور، ۱۵ درصد احتمال ارور را در خرابی پرشر هوا یا سنسور فن ذکر کرد. در واقع پرشر هوا همان سنسور فن می باشد که به برد اعلام کند که فن سالم است و کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

اگر پرشر هوا به نوعی نتواند سالم بودن فن را به برد اعلام نماید و عملکردش دچار اختلال شود، ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود و می توان گفت که خراب بودن پرشر هوا به گونه ای خراب بودن فن در نظر گرفته می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

لازم به ذکر است که با معیوب بودن پرشر هوا نیز همانند برد الکترونیکی ارور ۴۰۶۰۸۰ بعضی مواقع ظاهر می شود و به صورت پیوسته ظاهر نمی شود. این امر ناشی از نیمسوز بودن پرشر هوا می باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که احتمال ۹۰ درصد علت ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در خرابی و نیمسوز بودن برد الکترونیکی و پرشر هوا می باشد که می توان مشکل آن ها را با تعمیر و یا تعویض حل کرد. احتمال وقوع ۱۰ درصد باقیمانده بسیار کمتر از دو مورد بالایی می باشد. در ادامه به این ۱۰ درصد باقیمانده پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گیر کردن چیزی به پره های فن:

دلیل دیگری که می توان برای خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور اشاره کرد، گیر کردن شاخه، سنگ و چیزی در لابه لای پره های فن باشد که باعث جلوگیری از حرکت فن می شود. این دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ در واقع یک دلیل نسبتاً شایع است؛ چرا که پرندگان در هنگام ساخت آشیانه و حمل چوب و شاخه ها ممکن است که باعث انداختن شاخه در پکیج شوند و عملکرد و حرکت فن را با مشکل مواجه کنند که در این صورت ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج نمایش داده می شود.

اگر احیاناً با مشکل ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود مواجه شدید، بهتر است در اسرع وقت پکیج خود را چک کنید و از نبود شاخه در پره های فن پکیج اطمینان حاصل کنید که در آن صورت می توانید با بررسی موارد دیگر احتمال بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ بپردازید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بیشتر بخوانید:درباره تعمیر پکیج ایران رادیاتور

 

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل مشکل در مسیر دودکش:

دیگر دلیل بروز ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در مسدود شدن مسیر دودکش پکیج می باشد. مسدود بودن مسیر دودکش پکیج باعث می شود که پرشر هوا فرمان توقف فن را به برد ارسال کند و در نتیجه باعث می شود که ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور نشان داده شود. این احتمال وجود دارد که مسیر دودکش بر اثر شاخه و یا چیزهای دیگر مسدود شود. در بعضی موارد، هنگام ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور می توان با رفع انسداد مسیر دودکش به راحتی به رفع ارور پرداخت.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل قطع شدن سیم های رابط بین برد و فن:

یکی دیگر از دلایل وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ در قطع شدن سیم های رابط بین برد و فن می باشد که در آن صورت ارتباطی بین فن و برد وجود ندارد به گونه ای فن معیوب به نظر می رسد و در نتیجه، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور نمایان می شود. البته لازم به ذکر است که ممکن است قطعی سیم های رابط از روی برد رخ دهد که احتمال چنین اتفاقی، بسیار کم می باشد.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل خرابی فن:

بهتر است که بگوییم که دلیل عمده و اصلی ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور به دلیل وجود خطا در فن می باشد و احتمال اینکه خود فن خراب شود، کمتر است. اما خب به هر حال در صورت خراب شدن فن، می توان فن را تعویض نمود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل وجود سنگ ریزه داخل ونتوری:

یکی از عوامل دیگری که باعث ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور می شود، گیر کردن سنگ ریزه ای، درون سوراخ بالایی ونتوری است. وجود سنگ ریزه داخل ونتوری باعث قطع شدن ارتباط بین فن و پرشر فن می شود و در نتیجه، در این صورت خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور نمایان می شود. البته لازم به ذکر است که احتمال وقوع این مورد، بسیار کم است اما به هر حال، در صورت رخ دادن این مورد می توان با برداشتن سنگ ریزه، ارور را برطرف نمایید.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل آب شدن ونتوری:

در بعضی موارد پیش آمده است که ونتوری پکیج به دلیل حرارت و دمای بالا، آب شود. در صورت آب شدن ونتوری پکیج، ارتباط فن و پرشر فن به مشکل برخواهد خورد که در نتیجه به دلیل خطا در عملکرد فن، ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج نشان داده می شود. البته لازم به ذکر است که امکان آب شدن ونتوری های فلزی بسیار کم است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گرفتگی سوراخ های ونتوری:

یکی از عواملی که باعث رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور می شود، انسداد سوراخ های ونتوری در اثر خاک گرفتن است. همچنین باید خاطر نشان کرد که احتمال وقوع چنین موردی، بسیار کم می باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گرفتگی شیلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر فن:

در برخی موارد ممکن است که شیلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر فن به دلیل وجود گرد و خاک و یا بخار آب مسدود شود. در صورت گرفتگی این شیلنگ ها می توان با برطرف ساختن دلیل مسدودی و گرفتگی شیلنگ ها، دلیل بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور را از بین برد. همچنین قابل ذکر است که احتمال رخ دادن این مورد نیز بسیار کم می باشد.

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور

1-معیوب بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

اگر به هر علتی برد از ارسال فرمان به فن برای عملکرد درست ناتوان باشد ، و نتواند فرمان صحیح را به این قطعه برساند ، شما شاهد ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهید بود در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید 15 ثانیه این ارور را در پکیج میبینید .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در برخی موارد شاید شما این ارور را در بعضی از روزها مشاهده کنید سپس برای چند روز این ارور دیگر ظاهر نشود و مجدد بعد از چند روز باز این ارور بر روی صفحه نمایشگر شما نمایش داده شود ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این حالت به قطعیت میتوان گفت برد شما نیم سوز است و به زودی شاهد خرابی برد به صورت کامل خواهید بود.

2-خرابی پرشر هوای پکیج ایران رادیاتور:

در برخی موارد بروز این ارور در پکیج به علت خرابی پرشر هواست چرا که پرشر هوا به عنوان سنسور فن عمل میکند و باید سالم بودن و نبودن فن را به برد پکیج گزارش دهد ، در نتیجه خرابی پرشر هوا میتواند باعث بروز این مشکل شود .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

3-بررسی سیم های رابط:

در برخی موارد خرابی سیم های رابط و بروز قطعی در آن ها باعث بروز ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهد شد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

4-چک کردن مسیر دودکش:

در برخی موارد گرفتگی مسیر دودکش پکیج باعث بروز این مشکل میشود ، کارشناسان تهران سرویس به همه ی دارندگان پکیج های دیواری توصیه مینمایند ، حتما هر ماه از باز بودن مسیر دودکش پکیج خود اطمینان حاصل نمایند ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

چرا که بسیاری از موارد مسمویت های ناشی از گاز مونوکسید کربن در منازل به دلیل بسته بودن مسیر دودکش پکیج های منازل صورت میگیرد.

5-گیر کردن جسم خارجی به فن پکیج:

در بسیاری از موارد به دلیل لانه ساختن پرندگان در دودکش پکیج اجسام خارجی ئارد پکیج شده و در عملکرد فن اختلال ایجاد مینماید برای جلوگیری از بروز این مشکل سرویس سالانه پکیج خود را جدی بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

6-گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :

گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن و پرشر فن در اثر گرد و خاک یا بخار اب ارور 40 60 80  پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگها مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

7-گرفتگی سوراخهای ونتوری :

گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور 40 60 80 ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .

8-معیوب شدن خود فن :

تا اینجا در بررسی ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور دیدیم با اینکه این ارور مربوط به معیوب بودن فن پکیج است ، مشکلات بسیاری باعث بروز این ارور در پکیج میشوند ،که باید تمامی این موارد را مورد بررسی قرار داد.در صورت معیوب بون فن پکیج میتوانید اقدام به خرید فن پکیج مورد نظر نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

9-آب شدن ونتوری :

گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز این ارور میشود ، البته این مورد در ونتوری های فلزی به ندرت اتفاق می افتد.

به طور کلی ارور 40 60 80 مربوط به :

 • خرابی برد الکترونیک  پکیج
 • قطعی جریان الکتریسیته فن
 • سوختگی سیم پیچ فن
 • خرابی پرشر سوئیچ هوا یا سنسور فن
 • بسته شدن یا ذوب شدن ونتوری فن است.

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور یکی از مسائلی است که ممکن ذهن افرادی نسبت به خرید پکیج ایران رادیاتور اقدام کرده اند را مشغول کرده باشد , بنابراین قصد داریم در این مقاله چند کنته را به شما آموزش دهیم.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 

نکات تعمیر و نگهداری از دستگاه پکیج دیواری ایران رادیاتور:

یک سری نکات مربوط به تعمیر و نگهداری پکیج است که اگر یاد بگیریم به ما در بهره برداری از دستگاه پکیج خانه کمک می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 • اولین نکته این است که به دمای پکیج دقت داشته باشیم که از دمای عادی و معمول خارج نشود
 • دومین نکته این است که به هیچ وجه در زیر پکیج وسایل گازسوز استفاده نشود ایجاد شعله کندارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
 • سومین نکته اینکه هرگاه مشکلی برای پکیج پیش آمد اول با متخصص مربوطه مشورت کنیم و ازش کمک بگیریم
 • نکته بعدی اینکه در صورتی که رسوب گیر استفاده می کنیم که املاح باعث گرفتتگی لوله نشود، هر چند ماهی آن را تعویض کنیم
 • بعد اینکه فشار هوای فضایی که دستگاه در آن قرار دارد نباید منفی شود و فن های با قدرت زیاد مانند کولر و … که هوای فضای داخل را میگیرند و به بیرون فضا میدهند نباید در فضای نصب دستگاه استفاده شوند
 • دقت داشته باشیم که نشتی آب در مسیر لوله آب به دور خانه و درون رادیاتورها و شوفاژ وجود نداشته باشدارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
 • باید مواظب بود که به هیچ وجه پکیج بدون آب کار نکند زیرا خیلی برای پکیج زیانبار است
 • نباید بگذاریم فشار آب سیستم بسته دستگاه به کمتر از یک برسد و اگر چنین شد، شیر پر کن را باز کنیم تا فشار بالا بیاید و پس از آن که فشار به بالای عدد یک رسید شیر را ببندیمارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  آموزش رسوب زدایی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

  • اول اینکه باید این نکته را یادآور شویم که انجام این کار متخخص خود را میخواهد و اگر در این کار تخصص ندارید، خود را برای انجام آن به زحمت نیندازیدارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • دوم اینکه اگر سعی کنیم کاری کنیم که پکیج رسوب نگیرد و از این کار پیش گیری کنیم کار خود را بسیار ساده تر کرده ایم
  • برای جلوگیری از رسوب پکیج می بایست در سر راه آب در گردش، فیلتر نصب کنیم. این فیلتر در ورودی آب اصلی ورودی به پکیج نصب می گرددارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  حال اگر به هر حال پکیج رسوب گرفت و خواستیم رسوب گیری را انجام دهیم، باید مراحل زیر را انجام دهیم:

  • اول اینکه باید شیر آب گرم را باز کنیم و شیر شوفاژ را نیز باز بگذاریم که فشار پکیج به صفر برسد. البته قبلش باید شیر ورودی پکیج را هم ببندیم.
  • بعدش اینکه روکش پکیج را باز کنیم و مبدل مربوط به پکیج را باز کنیم و پایین بیاوریمارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • ماده ای که برای اسیدشویی ازش استفاده میشه، یه ماده ایه که اسمش دیسکلر است. اگر این ماده به بدن بخوره باعث میشه بدن دچار سوختگی میشه و حتی اگر بوی این ماده هم به شما بخوره، باعث میشه تنفس شما دچار اختلال بشه پس خیلی مواظب باشید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • حواستون باشه یه وقت از هر اسیدی برای شستشو استفاده نشه. اینجوری نیست که هر اسیدی بتونه املاح داخلی مبدل و … رو بتونه از بین ببره
  • و هم چنین حواستون باشه که یه وقت از اسیدهای خیلی قوی و جوهرنمک های و … استفاده نکنید که ممکنه مبدل شما برای همیشه از بین ببره
  • اگر هم پکیج رو رسوب زدایی نکنید، خسارت جدی به پکیج شما میخوره. گفتنی است رسوب گیری پکیج یه مشکل شایع تو پکیج هاست و اینجوری نیست که فقط برای پکیج شما اتفاق افتاده باشهارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  شاید این سوال واسه شما پیش اومده باشه که این رسوب پکیج از کجا میاد؟

  جوابش معلومه. املاحی که داخل آب وجود داره بعد از یه مدتی که شما از پکیج استفاده می کنید این املاح کم کم ته نشین میشه و  به جدار مبدل و جدار لوله میچسبه و این ته نشینی املاح تو کارکرد پکیج اخلال ایجاد می کنه و هرچه زود باید این مشکل را از بین برد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور

  زمانی این سوال مطرح می شود که چرا ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور بروز میکند ؟؟

  فن کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد
  در مقاله به بررسی دقیق ارور ۴۰-۶۰-۸۰ پکیج ایران رادیاتور می پردازیم و تا حد امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان می نماییم .
  ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتوربه طور کلی مربوط به قسمت فن میشود که ما درمتن زیر به موارد این خطا اشاره کرده ایم :
  معیوب بودن یا نیم سوز بودن برد پکیج ایران رادیاتور و بروز خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور
  زمانی که برد الکترونیکی در فرمان دادن به فن ناتوان میشود یا به عبارتی دیگر برق به فن نمیرسد خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰  بروزمیکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید ۱۵ ثانیه این ارور را در پکیج میبینید .
  البته بعضی مواقع برد نیمسوز می شود و هر چند وقت یکبار خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ بروز میکند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  به تجربه میشود گفت بالای هشتاد درصد احتمال این ارور مربوط به برد می باشد و بقیه ۲۰ درصد خطا مربوط به مواردی است که در زیر به ان اشاره میکنیم .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  خراب بودن پرشر هوا یا سنسور فن و بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور :
  از بیست درصد باقیمانده شاید ۱۵ درصد ان مربوط به پرشر فن ( پرشر سوئیچ فن ) باشد که باعث بروز ارور ۴۰-۶۰-۸۰ پکیج ایران رادیاتور میشود / پرشر هوا درواقع سنسور فن محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند .

  بنابرین خرابی پرشر فن برای برد همان خرابی فن تلقی میشود. و دستگاه خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ می دهد .

  البته پرشر فن هم مانند برد در بعضی مواقع نمیسوز میشود و یکی در میان ارور میدهد به عبارت دیگر بعضی مواقع سالم است و بعضی مواقع ارور میدهد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  دو موردی که در بالا ذکر کردیم تقریبا  ۹۵ درصد دلیل ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور هستند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  اما بقیه موارد که احتمالشان کمتر است .

  گیر کردن چیزی به پره های فن :
  بعضی مواقع ممکن است به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی که معمولا توسط پرنده ها حمل میشود ( در اثر لانه سازی روی پکیج ) گیربکند و مانع حرکت فن بشود و باعث بروز خطای ۴۰-۶۰-۸۰ در پکیج ایران رادیاتور میشود .

  قطعی سیمهای رابط بین برد و فن :
  ممکن است به هر دلیلی سیمهای رابط  فن و برد قطع شود .که طبیعتا باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور میشود . البته گاهی این قطعی میتواند از روی برد اتفاق بیفتد
  که البته این مورد به ندرت پیش میاد. و احتمالش فوق العاده کم است
  معیوب شدن خود فن :
  اگرچه ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ ایران رادیاتور خطای فن محسوب میشود اما در عمل میبینیم کمتر پیش می اید خود فن خراب بشود ولی به هرحال گاهی هم ممکن است خود فن به طور کامل خراب بشود که در ان صورت باید  فن کاملا تعویض بشود .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :
  گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن و پرشر فن در اثر گرد و خاک یا بخار اب ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰  پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگها مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  گرفتگی سوراخهای ونتوری :
  گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری :
  گاهی نیز ممکن است در درون سوراخ بالایی ونتوری سنگریزه ای گیر کند و رابطه فن با پرشر فن قطع شود و باعث بروز ارور ۴۰-۶۰-۸۰ شود البته این مورد هم به ندرت رخ میدهد

  اب شدن ونتوری و بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور:
  گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ میشود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  توضیحات تکمیلی در رابطه با دلایل رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور

  می توان گفت که ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج آنالوگ ایران رادیاتور با ارور E51 ایران رادیاتور پکیج دیجیتال ایران رادیاتور یکی است. ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج آنالوگ یا E51 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور یکی از خطاها و ارورهای شایع در پکیج های ایران رادیاتور می باشد. ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور زمانی ظاهر می شود که محصولات احتراقی راه مناسبی برای خروج نداشته باشند و در آن صورت که خطا در عملکرد پکیج رخ می دهد و این ارور ظاهر می شود.

  در صورت ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور در ابتدا باید مسیر دودکش پکیج را بررسی کرد و سپس در صورت مطمئن شدن از باز بودن مسیر آن، باید به بررسی سنسور پرشر سوئیچ هوا پرداخت. ممکن است که در صورت تغییر کردن فصل از سرما به گرما و بالا رفتن دما و همچنین، ایجاد انقباض ها و انبساط ها در پرده دیافراگمی سنسور کنترل فشار فن، عملکرد سنسور پرشر سوئیچ هوا دچار اشکال شود.

  در صورت بروز مشکل در سنسور پرشر هوا باید از یک تکنسین متخصص در این رابطه کمک گرفت که با دو شیلنگه کردن پرشر فن باعث تحریک و کارکرد دوباره ی پرشر هوا می شود. اگر موارد گفته شده،

  دلایل بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور شما نبود؛ ممکن است در اثر عوامل دیگری باشد. این عوامل می تواند معیوب بودن یا نیمسوز بودن برد الکترونیک فن، انسداد یا ذوب شدن ونتوری فن، معیوب یا نیمسوز بودن پرشر سوئیچ هوا، قطع شدن جریان الکتریسیته فن و یا سوختگی سیم پیچ فن باشد.

   

  ممکن است بر اثر شدت گرمای بالا در پکیج، ونتوری آب شود که احتمال وقوع آن بسیار کم است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  هر وسیله ای که در آن آب جریان داشته باشد در محفظه های آن به صورت کاملاً طبیعی انباشت آب جمع می‌ شود که باعث گرفتگی و کند شدن مسیر آب خواهد شد. این اتفاق در کتری ها به وفور قابل رویت و لمس است. در لوله ها نیز وضعیت به همین شکل است. پکیج نیز به عنوان دستگاهی که اصل کار آن با آب است، قطعا دچار این اتفاق می شود. پس جرم گیری پکیج ایران رادیاتور نیازی مبرم و اساسی برای رفع این معضل است.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  شرح کامل موضوع ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور

  همانطور که گفته شد، ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به این دلیل است که فن با وجود قرار داشتن پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع، کار می کند. با بررسی و چک موارد گفته در زمینه ی مشکلات احتمالی در رابطه با فن می توانید نسبت به رفع و برطرف ساختن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور عمل کنید.

  اگر پکیج ایران رادیاتور شما با ارور ۴۰۶۰۸۰ مواجه شد و این ارور در گاهی از اوقات نشان داده شود؛ به طور کلی می توان گفت اگر ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور در طی روز، چند مرتبه تکرار شود و با ریست کردن پکیج، مشکل ارور برطرف شود؛ این امر به احتمال زیاد دلیلی بر خراب بودن برد الکترونیک پکیج می باشد.

  اگر خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی برد الکترونیک پکیج بود، بهتر است که از طریق یک سرویسکار نسبت به تعویض و یا تعمیر برد اقدام نمایید. ولی اگر دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ ناشی از معیوب بودن یا نیمسوز بودن برد الکترونیک پکیج ایران رادیاتور نبود، باید دیگر عوامل احتمالی بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور را چک کنید.

  علت ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور چیست؟

  علت به وجود آمدن این خطا ممکن است ۹ دلیل داشته باشد که سرویس کار پکیج باید به صورت تک به تک بررسی نماید و علت اصلی را تشخیص دهد

  . نیم سوز بودن برد، خرابی پرشر هوا یا سنسور هوا، گیر کردن قطعه به پره های فن، قطعی سیم های رابط بین برد و فن، معیوب شدن فن، گرفتگی شلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر، گرفتگی سوراخ های ونتوری، گیر کردن

  سنگ ریزه درون ونتوری و در نهایت آب شدن ونتوری.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  آسیب دیدگی برد پکیج یا نیم سوز شدن آن

  علت اصلی ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج دیواری در حداقل ۸۰ درصد موارد خرابی برد پکیج دیواری است. در زمانی که برد الکترونیکی نتواند به خوبی فرمان را به برد اصلی ارسال کند این خطا پدید می آید.

  در حقیقت در این حالت برق به فن نمی‌ رسد و چراغ های گفته شده روشن می ‌شود.

  در صورت آسیب دیدن برد، چراغ های ۴۰ ۶۰ ۸۰ در زمانی کمتر از ۱۵ ثانیه روشن می شوند. در این حالت تعمیر برد اصلی پکیج توسط تعمیر کار در محل مشتری انجام می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

   

  خرابی پرشر هوا یا سنسور فن

  پرشر قطعه بسیار مهم است که “سنسور فن” محسوب می ‌شود. این قطعه وظیفه دارد تا سلامت فن را به صورت مکرر به برد اطلاع دهد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  دومین علت اصلی ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج خرابی پرشر است. نیم سوز شدن این قطعه موجب خرابی در روند کار می شود و رفع آن به کمک تکنسین فنی انجام خواهد گرفت.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  گیر کردن قطعه در فن

  پره های فن همواره در حال حرکت است اما ممکن است بر اثر لانه سازی پرنده ها، ممکن است شاخه ای در فن گیر کند و یا باد شدید تکه چوب ها را به سمت فن و پره های آن هدایت کند

  . این مورد نیز از دیگر دلایل به وجود آمدن ارور مذکور است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  قطع شدن سیم های رابط بین برد و فن

  از دیگر عوامل به وجود آمدن ارور ممکن است قطعی سیم و یا پوسیده شدن آن باشد، احتمال به وجود آمدن این علت خیلی کم است اما همچنان باید توسط کارشناس فنی بازبینی شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

   

  معیوب شدن فن

  فن قطعه ای مستحکم است که احتمال خرابی آن بسیار کم است. مقاومت بالا و کیفیت مرغوب آن موجب شده تا احتمال خرابی آن کاهش یابد.

  با اینکه ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج دیواری مربوط به فن است اما می‌ توان بیان کرد که عوامل حاشیه‌ ای موجب این خطا می شوند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  گرفتگی شلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر

  گرد و غبار خاک و یا بخار آب باعث می‌شود تا شلنگ رابطه بین ونتوری و پرشر کیپ شود که با فوت کردن داخل شیلنگ ها، مورد حل می گردد و نیاز به تعویض و یا تعمیر قطعه ای نیست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  گیر کردن سنگ ریزه درون ونتوری

  سوراخ های بر روی ونتوری بسیار کوچک هستند و همین دلیل باعث می‌ شود تا سنگریزه هایی در آن گیر کند که باعث اخلال در کار می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  آب شدن ونتوری

  -به یاد  داشته باشید  قبل از  انجام هرکاره تعمیراتی بر روی وسایل برقی خود ابتدا دستگاه را از بخش جدا کنید.
  2- سپس با استفاده از ابزار روکش خارجی دستگاه را بازنمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  3- حال به سراغ فن دستگاه رفته و آن را بررسی نمایید در صورت وجود شی  خارجی داخل دستگاه شما با  ارو ۴۰ ۶۰ ۸۰ مواجه خواهید شد.

  4-اگر بعد از روشن کردن دستگاه فن  پکیج کار نکرد 2 حالت وجود دارد در حالت اول احتمال دارد سوخته باشد در حالت دوم ممکن است  مشکل از رله برد پکیج باشد .

  5-برای تست کردن رله برد کافیست ولتاژ دو سر تیم فن به وسیله ولت متر اندازه بگیرید اگر ولت متر عددی غیر از ۲۲۰ را نشان داد رله برد خراب است و باید تعویض گردد.

  6-در مرحله بعد باید به سراغت دودکش پکیج رفته و آن را به طور کامل بررسی کنید و در صورت مسدود بودن انسداد را باز کرده و باز بودن مسیر خروج گازهای سمی اطمینان حاصل نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  7- در مرحله بعدی شلنگ متصل به پرشر  را بررسی کرده و در صورت وجود شی خارجی آنرا تمیز نمایید.

  8-حال به سراغ ونتوری میرویم اگرونتوری پکیج در اثر حرارت بالا آب شده باید آن را تعویض کنید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  9-اگر مشکل از هیچ یک از موارد بالا نبود به احتمال زیاد من سوخته و باید تعویض شود. ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  چه زمانی جرم گیری پکیج ایران رادیاتور نیاز است؟

  ما برای شناسایی این حالت بر اساس تجربه ۷ دلیل را از جمله دلایل اصلی گرفتگی لوله ها می دانیم. املاح بالای آب در تمام نقاط شهر تهران باعث شده تا مدت زمان نشست املاح در لوله ها به مرور زمان کوتاه تر شود، اما برای رسوب زدایی پکیج دلایل به شرح زیر است و هر زمان که با این مشکلات مواجه شدید، بدانید که رسوب در لوله ها جمع شده است و زمان جرم گیری فرا رسیده.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  • در فصل سرما رادیاتورها به خوبی گرما ندارند
  • صدای تق تق از پکیج در هنگام کار شنیده می شود
  • گیج فشار، فشار بالا را نمایش می دهد
  • مدت زمان گرم شدن آب طولانی تر شده است
  • گرمای آب آن چنان مثل قبل مطلوب نیست
  • در آشپزخانه، حمام و یا روشویی ها فشار آبگرم قابل قبول نیست
  • چراغ ارور ۷۰ در پکیج ایران رادیاتور چشمک زن شده است

  در صورت مشاهده هر یک از موارد گفته شده به قطع و یقین در لوله ها املاح آب جمع شده است و این موضوع باعث شده تا دستگاه نتواند به خوبی کار کند و همین عامل باعث افزایش فشار گشته و پکیج برای کاهش فشار تلاش می کند، اما به دلیل نقص در سیستم ارسال و یا دریافت آب این کار ممکن نیست و در هر لحظه امکان آسیب دیدگی شدید دستگاه بیشتر می شود.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  بررسی ارور ۳۰ ۴۰ در پکیج ایران رادیاتور 

   

  از متداول ‌ترین معضلاتی که در مدت استفاده از پکیج با آن روبرو هستید و دست و پنجه نرم می‌کنید، نشت آب در لوله ها است. رسوب زدایی یا جرم گیری از جمله اقداماتی است که حتماً باید انجام شود. افزایش حجم رسوب در لوله ها و عدم توجه به آن باعث خسارت جبران ناپذیر می شود، زیرا این بی ‌توجهی موجب آسیب دیدن دستگاه خواهد شد، پس بهترین و پیشگیرانه ترین حالت همین رسوب زدایی است.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

   

  ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  اقدامات اولیه در صورت مشاهده کد خطا در پکیج ایران رادیاتور

  معمولاً بسیاری از کولرها ممکن است بعلت کارکرد طولانی و داغ شدن برد دستگاه، دچار اختلالاتی شوند که منجر به بروز ارور شود. لذا اولین پیشنهاد ما این است که ابتدا پکیج را خاموش نموده سپس کاملا آن را از برق بکشید، سپس با چند بار فشردن دکمه های روی پکیج ، (در صورت موجود بودن) برق داخل مدار را تخلیه کنید

  . سپس اجازه بدهید حدود نیم ساعت در همین وضعیت باقی بماند. این عمل کمک می کند تا حافظه و پردازنده کاملا تخلیه شده و به اصطلاح ریست شوند. حال پکیج را به برق زده و آن را روش نمایید.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  چنانچه ارور پکیج ایران رادیاتور همچنان برقرار بود یا پس از مدتی دوباره ظاهر گشت، از ریست یا دستکاری مجدد خودداری نموده و با سرویس دهنده آن تماس بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  نکته مهم در خصوص رفع عیب از طریق تشخیص ارور پکیج ایران رادیاتور این است که حتی اگر منبع عیب را تشخیص و رفع نمودید، باز هم لازم است از یک متخصص کمک بگیرید. چرا که هر علتی معلولی دارد

  ، بدین معنی که خرابی هر قسمتی علتی دارد و خود آن قسمت نمیتواند باعث خرابی خودش شده باشد. به همین خاطر لازم است با کمک یک متخصص علت خرابی را یافته و نسبت به رفع آن اقدام نمایید.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  بیشتر بدانید: بررسی ارور ۵۰ ۶۰ در پکیج ایران رایاتور 

   

  چند نوع ارور در پکیج وجود دارد؟

  با توجه به گستردگی مدلها و تنوع برندهای پکیج، نوع و کد خطای هر مدل با بقیه ممکن است متفاوت باشد. بنابراین از ارائه لیست دقیق ارورها معذوریم. اما بصورت کلی خطاها در پکیج به قسمت های زیر اشاره دارند:ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  • اشکال در موتور و فن داخل و بیرون
  • سنسورهای بخش بیرونی
  • سنسورهای بخش داخلی
  • سوئیچ کنترل دمای آب
  • سنور ولتاژ
  • عدم کارکرد صحیح شعله
  • رفتار غیر عادی سیستم
  • قطعی اتصال یونیت داخل و خارج
  • خرابی حافظه EEPROM
  • افت ولتاژ مدار تغذیه

  بله دقیقا درست است پیدا کردن عیب دقیق و برطرف کردن آن مستلزم داشتن تخصص کامل درباره تعمیر پکیج ایران رادیاتور و ابزار موردنیاز است که در بسیاری از ارور ها این مشکل ساده بوده و شما با دانستن آن قادر به برطرف کردن آن هستید ولی برطرف کردن بسیاری از کد خطا یا ارورها احتیاج به مهارت و تخصص لازم دارد؛ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  پس اگر درزمینهٔ تعمیر و سرویس دستگاهی که کد خطا داده است تخصصی ندارید به‌هیچ‌عنوان اقدام به این کار نکنید زیرا علاوه بر برطرف نکردن مشکل امکان آسیب رساندن به خود یا پکیج اسنوا بسیار زیاد است.ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور پکیج ایران رادیاتور مدل M

  ارور پکیج ایران رادیاتور مدل BM

  کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K

  کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما (کلیک کنید)