ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور

1-معیوب بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

اگر به هر علتی برد از ارسال فرمان به فن برای عملکرد درست ناتوان باشد ، و نتواند فرمان صحیح را به این قطعه برساند ، شما شاهد ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهید بود در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید 15 ثانیه این ارور را در پکیج میبینید .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در برخی موارد شاید شما این ارور را در بعضی از روزها مشاهده کنید سپس برای چند روز این ارور دیگر ظاهر نشود و مجدد بعد از چند روز باز این ارور بر روی صفحه نمایشگر شما نمایش داده شود ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این حالت به قطعیت میتوان گفت برد شما نیم سوز است و به زودی شاهد خرابی برد به صورت کامل خواهید بود.

2-خرابی پرشر هوای پکیج ایران رادیاتور:

در برخی موارد بروز این ارور در پکیج به علت خرابی پرشر هواست چرا که پرشر هوا به عنوان سنسور فن عمل میکند و باید سالم بودن و نبودن فن را به برد پکیج گزارش دهد ، در نتیجه خرابی پرشر هوا میتواند باعث بروز این مشکل شود .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

3-بررسی سیم های رابط:

در برخی موارد خرابی سیم های رابط و بروز قطعی در آن ها باعث بروز ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهد شد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

4-چک کردن مسیر دودکش:

در برخی موارد گرفتگی مسیر دودکش پکیج باعث بروز این مشکل میشود ، کارشناسان تهران سرویس به همه ی دارندگان پکیج های دیواری توصیه مینمایند ، حتما هر ماه از باز بودن مسیر دودکش پکیج خود اطمینان حاصل نمایند ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

چرا که بسیاری از موارد مسمویت های ناشی از گاز مونوکسید کربن در منازل به دلیل بسته بودن مسیر دودکش پکیج های منازل صورت میگیرد.

 بشتر بخوانید: ارور E51 ایران رادیاتور

 

5-گیر کردن جسم خارجی به فن پکیج:

در بسیاری از موارد به دلیل لانه ساختن پرندگان در دودکش پکیج اجسام خارجی ئارد پکیج شده و در عملکرد فن اختلال ایجاد مینماید برای جلوگیری از بروز این مشکل سرویس سالانه پکیج خود را جدی بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

6-گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :

گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن و پرشر فن در اثر گرد و خاک یا بخار اب ارور 40 60 80  پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگها مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

7-گرفتگی سوراخهای ونتوری :

گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور 40 60 80 ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .

8-معیوب شدن خود فن :

تا اینجا در بررسی ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور دیدیم با اینکه این ارور مربوط به معیوب بودن فن پکیج است ، مشکلات بسیاری باعث بروز این ارور در پکیج میشوند ،که باید تمامی این موارد را مورد بررسی قرار داد.در صورت معیوب بون فن پکیج میتوانید اقدام به خرید فن پکیج مورد نظر نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

9-آب شدن ونتوری :

گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز این ارور میشود ، البته این مورد در ونتوری های فلزی به ندرت اتفاق می افتد.

به طور کلی ارور 40 60 80 مربوط به :

  • خرابی برد الکترونیک  پکیج
  • قطعی جریان الکتریسیته فن
  • سوختگی سیم پیچ فن
  • خرابی پرشر سوئیچ هوا یا سنسور فن
  • بسته شدن یا ذوب شدن ونتوری فن است.
  • ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور

زمانی این سوال مطرح می شود که چرا ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور بروز میکند ؟؟

فن کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد
در مقاله به بررسی دقیق ارور ۴۰-۶۰-۸۰ پکیج ایران رادیاتور می پردازیم و تا حد امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان می نماییم .
ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتوربه طور کلی مربوط به قسمت فن میشود که ما درمتن زیر به موارد این خطا اشاره کرده ایم :
معیوب بودن یا نیم سوز بودن برد پکیج ایران رادیاتور و بروز خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور
زمانی که برد الکترونیکی در فرمان دادن به فن ناتوان میشود یا به عبارتی دیگر برق به فن نمیرسد خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰  بروزمیکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید ۱۵ ثانیه این ارور را در پکیج میبینید .
البته بعضی مواقع برد نیمسوز می شود و هر چند وقت یکبار خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ بروز میکند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

به تجربه میشود گفت بالای هشتاد درصد احتمال این ارور مربوط به برد می باشد و بقیه ۲۰ درصد خطا مربوط به مواردی است که در زیر به ان اشاره میکنیم .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

خراب بودن پرشر هوا یا سنسور فن و بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور :
از بیست درصد باقیمانده شاید ۱۵ درصد ان مربوط به پرشر فن ( پرشر سوئیچ فن ) باشد که باعث بروز ارور ۴۰-۶۰-۸۰ پکیج ایران رادیاتور میشود / پرشر هوا درواقع سنسور فن محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند .

بنابرین خرابی پرشر فن برای برد همان خرابی فن تلقی میشود. و دستگاه خطای ۴۰ ۶۰ ۸۰ می دهد .

البته پرشر فن هم مانند برد در بعضی مواقع نمیسوز میشود و یکی در میان ارور میدهد به عبارت دیگر بعضی مواقع سالم است و بعضی مواقع ارور میدهد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
دو موردی که در بالا ذکر کردیم تقریبا  ۹۵ درصد دلیل ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور هستند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
اما بقیه موارد که احتمالشان کمتر است .

گیر کردن چیزی به پره های فن :
بعضی مواقع ممکن است به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی که معمولا توسط پرنده ها حمل میشود ( در اثر لانه سازی روی پکیج ) گیربکند و مانع حرکت فن بشود و باعث بروز خطای ۴۰-۶۰-۸۰ در پکیج ایران رادیاتور میشود .

قطعی سیمهای رابط بین برد و فن :
ممکن است به هر دلیلی سیمهای رابط  فن و برد قطع شود .که طبیعتا باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور میشود . البته گاهی این قطعی میتواند از روی برد اتفاق بیفتد
که البته این مورد به ندرت پیش میاد. و احتمالش فوق العاده کم است
معیوب شدن خود فن :
اگرچه ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ ایران رادیاتور خطای فن محسوب میشود اما در عمل میبینیم کمتر پیش می اید خود فن خراب بشود ولی به هرحال گاهی هم ممکن است خود فن به طور کامل خراب بشود که در ان صورت باید  فن کاملا تعویض بشود .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :
گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن و پرشر فن در اثر گرد و خاک یا بخار اب ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰  پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگها مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
گرفتگی سوراخهای ونتوری :
گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری :
گاهی نیز ممکن است در درون سوراخ بالایی ونتوری سنگریزه ای گیر کند و رابطه فن با پرشر فن قطع شود و باعث بروز ارور ۴۰-۶۰-۸۰ شود البته این مورد هم به ندرت رخ میدهد

اب شدن ونتوری و بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ پکیج ایران رادیاتور:
گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز ارور ۴۰ ۶۰ ۸۰ میشود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 

ارور 406080 ایران رادیاتور ناشی از چیست؟

اگر با مشکل و خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور مواجه شدید، ممکن است که به دفترچه ی راهنمای آن مراجعه کنید. در دفترچه ی راهنمای ایران رادیاتور ذکر شده است که علت و دلیل وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ این است که فن با وجود قرار داشتن پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع، کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بعد از خواندن دفترچه ی راهنما و آگاه شدن از علت ارور ۴۰۶۰۸۰، ممکن است فوراً به این نتیجه برسید که پرشر سوئیچ هوا خراب می باشد و فقط با تعویض یا تعمیر آن مشکل حل می شود. اما بهتر است بدانید که تمام شرایط منتهی به خراب بودن پرشر سوئیچ هوا نمی باشد و ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این مقاله سعی شده است که به بررسی عوامل رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور پرداخته شود. با اطلاع یافتن از دلایل وقوع این ارور، شما به راحتی می توانید ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود را برطرف نمایید. البته بهتر است که برای رفع ارور پکیج ایران رادیاتور با نمایندگان و متخصصان مربوطه تماس بگیرید و از آن ها برای رفع ارور کمک بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

دلایل رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور

همانطور که اشاره شد، ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی در قسمت فن می باشد که در ذیر به موارد خرابی فن پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از معیوب یا نیم سوز بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

هنگامی که مسیر برق رسانی به فن دچار مشکل می شود، می توان گفت که برد الکترونیکی نمی تواند به فن فرمان دهد و به عبارتی ارتباط بین برد الکترونیکی و فن با اشکال روبه رو شود، و مشکل معیوب بودن و یا نیم سوز بودن برد الکترونیکی رخ داده است و در نتیجه ی آن، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود. برای رفع این ارور بهتر است به این فکر باشید که برد الکترونیکی را تعمیر یا تعویض نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در صورت خراب بودن برد الکترونیکی، زمانی که پکیج را روشن کنید، صدای فن به گوش نمی رسد. سپس، بعد از حدود ۱۵ ثانیه ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج شما ظاهر می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

البته لازم به ذکر است که مواقعی نیز وجود دارد که ارور ۴۰۶۰۸۰ هر چند وقت یکبار در پکیج شما ظاهر می شود و این امر، نشان از نیمسوز بودن برد الکترونیکی پکیج شماست. بنابر تجربه هایی که در مورد وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور وجود دارد،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

می توانیم بگوییم که عامل حدود ۷۵ درصد علت این ارور، به دلیل وجود مشکل در برد الکترونیکی پکیج ایران رادیاتور است و اولین موردی که می توان به آن مشکوک شد، همان برد است. البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که احتمال آن ها بسیار کمتر از اشکال در برد می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل خرابی پرشر هوا یا سنسور فن:

می توان از ۲۵ درصد باقیمانده احتمال ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور، ۱۵ درصد احتمال ارور را در خرابی پرشر هوا یا سنسور فن ذکر کرد. در واقع پرشر هوا همان سنسور فن می باشد که به برد اعلام کند که فن سالم است و کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

اگر پرشر هوا به نوعی نتواند سالم بودن فن را به برد اعلام نماید و عملکردش دچار اختلال شود، ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود و می توان گفت که خراب بودن پرشر هوا به گونه ای خراب بودن فن در نظر گرفته می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

لازم به ذکر است که با معیوب بودن پرشر هوا نیز همانند برد الکترونیکی ارور ۴۰۶۰۸۰ بعضی مواقع ظاهر می شود و به صورت پیوسته ظاهر نمی شود. این امر ناشی از نیمسوز بودن پرشر هوا می باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که احتمال ۹۰ درصد علت ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در خرابی و نیمسوز بودن برد الکترونیکی و پرشر هوا می باشد که می توان مشکل آن ها را با تعمیر و یا تعویض حل کرد. احتمال وقوع ۱۰ درصد باقیمانده بسیار کمتر از دو مورد بالایی می باشد. در ادامه به این ۱۰ درصد باقیمانده پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گیر کردن چیزی به پره های فن:

دلیل دیگری که می توان برای خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور اشاره کرد، گیر کردن شاخه، سنگ و چیزی در لابه لای پره های فن باشد که باعث جلوگیری از حرکت فن می شود. این دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ در واقع یک دلیل نسبتاً شایع است؛ چرا که پرندگان در هنگام ساخت آشیانه و حمل چوب و شاخه ها ممکن است که باعث انداختن شاخه در پکیج شوند و عملکرد و حرکت فن را با مشکل مواجه کنند که در این صورت ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج نمایش داده می شود.

اگر احیاناً با مشکل ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود مواجه شدید، بهتر است در اسرع وقت پکیج خود را چک کنید و از نبود شاخه در پره های فن پکیج اطمینان حاصل کنید که در آن صورت می توانید با بررسی موارد دیگر احتمال بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ بپردازید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *