تعمیر پکیج ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور یک مسئله ی بسیار مهم است؛ چرا که امروزه در هر خانه ای به طور معمول یک پکیج ایران رادیاتور وجود دارد و ممکن است که در هنگام استفاده از این پکیج با ارور ۴۰۶۰۸۰ روبه رو شده باشید. در نتیجه بعد از رخ دادن این ارور به فکر رفع آن می باشید و به این فکر هستید که چرا این نوع ارور رخ داده است و مشکل از کجا می باشد. قرار است در این مقاله به صورت واضح و مفصل درباره ی موضوع ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور توضیح داده شود. پس بهتر است برای آشنایی با دلایل و رفع ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور با ما در این مقاله همراه شوید.

 

ارور 406080 ایران رادیاتور ناشی از چیست؟

اگر با مشکل و خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور مواجه شدید، ممکن است که به دفترچه ی راهنمای آن مراجعه کنید. در دفترچه ی راهنمای ایران رادیاتور ذکر شده است که علت و دلیل وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ این است که فن با وجود قرار داشتن پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع، کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بعد از خواندن دفترچه ی راهنما و آگاه شدن از علت ارور ۴۰۶۰۸۰، ممکن است فوراً به این نتیجه برسید که پرشر سوئیچ هوا خراب می باشد و فقط با تعویض یا تعمیر آن مشکل حل می شود. اما بهتر است بدانید که تمام شرایط منتهی به خراب بودن پرشر سوئیچ هوا نمی باشد و ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این مقاله سعی شده است که به بررسی عوامل رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور پرداخته شود. با اطلاع یافتن از دلایل وقوع این ارور، شما به راحتی می توانید ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود را برطرف نمایید. البته بهتر است که برای رفع ارور پکیج ایران رادیاتور با نمایندگان و متخصصان مربوطه تماس بگیرید و از آن ها برای رفع ارور کمک بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

دلایل رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور

همانطور که اشاره شد، ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی در قسمت فن می باشد که در ذیر به موارد خرابی فن پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از معیوب یا نیم سوز بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

هنگامی که مسیر برق رسانی به فن دچار مشکل می شود، می توان گفت که برد الکترونیکی نمی تواند به فن فرمان دهد و به عبارتی ارتباط بین برد الکترونیکی و فن با اشکال روبه رو شود، و مشکل معیوب بودن و یا نیم سوز بودن برد الکترونیکی رخ داده است و در نتیجه ی آن، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود. برای رفع این ارور بهتر است به این فکر باشید که برد الکترونیکی را تعمیر یا تعویض نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در صورت خراب بودن برد الکترونیکی، زمانی که پکیج را روشن کنید، صدای فن به گوش نمی رسد. سپس، بعد از حدود ۱۵ ثانیه ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج شما ظاهر می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

البته لازم به ذکر است که مواقعی نیز وجود دارد که ارور ۴۰۶۰۸۰ هر چند وقت یکبار در پکیج شما ظاهر می شود و این امر، نشان از نیمسوز بودن برد الکترونیکی پکیج شماست. بنابر تجربه هایی که در مورد وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور وجود دارد،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

می توانیم بگوییم که عامل حدود ۷۵ درصد علت این ارور، به دلیل وجود مشکل در برد الکترونیکی پکیج ایران رادیاتور است و اولین موردی که می توان به آن مشکوک شد، همان برد است. البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که احتمال آن ها بسیار کمتر از اشکال در برد می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل خرابی پرشر هوا یا سنسور فن:

می توان از ۲۵ درصد باقیمانده احتمال ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور، ۱۵ درصد احتمال ارور را در خرابی پرشر هوا یا سنسور فن ذکر کرد. در واقع پرشر هوا همان سنسور فن می باشد که به برد اعلام کند که فن سالم است و کار می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

اگر پرشر هوا به نوعی نتواند سالم بودن فن را به برد اعلام نماید و عملکردش دچار اختلال شود، ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود و می توان گفت که خراب بودن پرشر هوا به گونه ای خراب بودن فن در نظر گرفته می شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

لازم به ذکر است که با معیوب بودن پرشر هوا نیز همانند برد الکترونیکی ارور ۴۰۶۰۸۰ بعضی مواقع ظاهر می شود و به صورت پیوسته ظاهر نمی شود. این امر ناشی از نیمسوز بودن پرشر هوا می باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که احتمال ۹۰ درصد علت ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در خرابی و نیمسوز بودن برد الکترونیکی و پرشر هوا می باشد که می توان مشکل آن ها را با تعمیر و یا تعویض حل کرد. احتمال وقوع ۱۰ درصد باقیمانده بسیار کمتر از دو مورد بالایی می باشد. در ادامه به این ۱۰ درصد باقیمانده پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گیر کردن چیزی به پره های فن:

دلیل دیگری که می توان برای خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور اشاره کرد، گیر کردن شاخه، سنگ و چیزی در لابه لای پره های فن باشد که باعث جلوگیری از حرکت فن می شود. این دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ در واقع یک دلیل نسبتاً شایع است؛ چرا که پرندگان در هنگام ساخت آشیانه و حمل چوب و شاخه ها ممکن است که باعث انداختن شاخه در پکیج شوند و عملکرد و حرکت فن را با مشکل مواجه کنند که در این صورت ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج نمایش داده می شود.

اگر احیاناً با مشکل ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور خود مواجه شدید، بهتر است در اسرع وقت پکیج خود را چک کنید و از نبود شاخه در پره های فن پکیج اطمینان حاصل کنید که در آن صورت می توانید با بررسی موارد دیگر احتمال بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ بپردازید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل مشکل در مسیر دودکش:

دیگر دلیل بروز ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در مسدود شدن مسیر دودکش پکیج می باشد. مسدود بودن مسیر دودکش پکیج باعث می شود که پرشر هوا فرمان توقف فن را به برد ارسال کند و در نتیجه باعث می شود که ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور نشان داده شود. این احتمال وجود دارد که مسیر دودکش بر اثر شاخه و یا چیزهای دیگر مسدود شود. در بعضی موارد، هنگام ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور می توان با رفع انسداد مسیر دودکش به راحتی به رفع ارور پرداخت.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل قطع شدن سیم های رابط بین برد و فن:

یکی دیگر از دلایل وقوع ارور ۴۰۶۰۸۰ در قطع شدن سیم های رابط بین برد و فن می باشد که در آن صورت ارتباطی بین فن و برد وجود ندارد به گونه ای فن معیوب به نظر می رسد و در نتیجه، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور نمایان می شود. البته لازم به ذکر است که ممکن است قطعی سیم های رابط از روی برد رخ دهد که احتمال چنین اتفاقی، بسیار کم می باشد.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل خرابی فن:

بهتر است که بگوییم که دلیل عمده و اصلی ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور به دلیل وجود خطا در فن می باشد و احتمال اینکه خود فن خراب شود، کمتر است. اما خب به هر حال در صورت خراب شدن فن، می توان فن را تعویض نمود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل وجود سنگ ریزه داخل ونتوری:

یکی از عوامل دیگری که باعث ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور می شود، گیر کردن سنگ ریزه ای، درون سوراخ بالایی ونتوری است. وجود سنگ ریزه داخل ونتوری باعث قطع شدن ارتباط بین فن و پرشر فن می شود و در نتیجه، در این صورت خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور نمایان می شود. البته لازم به ذکر است که احتمال وقوع این مورد، بسیار کم است اما به هر حال، در صورت رخ دادن این مورد می توان با برداشتن سنگ ریزه، ارور را برطرف نمایید.

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به دلیل آب شدن ونتوری:

در بعضی موارد پیش آمده است که ونتوری پکیج به دلیل حرارت و دمای بالا، آب شود. در صورت آب شدن ونتوری پکیج، ارتباط فن و پرشر فن به مشکل برخواهد خورد که در نتیجه به دلیل خطا در عملکرد فن، ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج نشان داده می شود. البته لازم به ذکر است که امکان آب شدن ونتوری های فلزی بسیار کم است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گرفتگی سوراخ های ونتوری:

یکی از عواملی که باعث رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور می شود، انسداد سوراخ های ونتوری در اثر خاک گرفتن است. همچنین باید خاطر نشان کرد که احتمال وقوع چنین موردی، بسیار کم می باشد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ به دلیل گرفتگی شیلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر فن:

در برخی موارد ممکن است که شیلنگ های رابط بین ونتوری و پرشر فن به دلیل وجود گرد و خاک و یا بخار آب مسدود شود. در صورت گرفتگی این شیلنگ ها می توان با برطرف ساختن دلیل مسدودی و گرفتگی شیلنگ ها، دلیل بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور را از بین برد. همچنین قابل ذکر است که احتمال رخ دادن این مورد نیز بسیار کم می باشد.

توضیحات تکمیلی در رابطه با دلایل رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور

می توان گفت که ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج آنالوگ ایران رادیاتور با ارور E51 ایران رادیاتور پکیج دیجیتال ایران رادیاتور یکی است. ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج آنالوگ یا E51 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور یکی از خطاها و ارورهای شایع در پکیج های ایران رادیاتور می باشد. ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور زمانی ظاهر می شود که محصولات احتراقی راه مناسبی برای خروج نداشته باشند و در آن صورت که خطا در عملکرد پکیج رخ می دهد و این ارور ظاهر می شود.

در صورت ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور در ابتدا باید مسیر دودکش پکیج را بررسی کرد و سپس در صورت مطمئن شدن از باز بودن مسیر آن، باید به بررسی سنسور پرشر سوئیچ هوا پرداخت. ممکن است که در صورت تغییر کردن فصل از سرما به گرما و بالا رفتن دما و همچنین، ایجاد انقباض ها و انبساط ها در پرده دیافراگمی سنسور کنترل فشار فن، عملکرد سنسور پرشر سوئیچ هوا دچار اشکال شود.

در صورت بروز مشکل در سنسور پرشر هوا باید از یک تکنسین متخصص در این رابطه کمک گرفت که با دو شیلنگه کردن پرشر فن باعث تحریک و کارکرد دوباره ی پرشر هوا می شود. اگر موارد گفته شده، دلایل بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور شما نبود؛ ممکن است در اثر عوامل دیگری باشد. این عوامل می تواند معیوب بودن یا نیمسوز بودن برد الکترونیک فن، انسداد یا ذوب شدن ونتوری فن، معیوب یا نیمسوز بودن پرشر سوئیچ هوا، قطع شدن جریان الکتریسیته فن و یا سوختگی سیم پیچ فن باشد.

 

شرح کامل موضوع ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور

همانطور که گفته شد، ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور به این دلیل است که فن با وجود قرار داشتن پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع، کار می کند. با بررسی و چک موارد گفته در زمینه ی مشکلات احتمالی در رابطه با فن می توانید نسبت به رفع و برطرف ساختن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور عمل کنید.

اگر پکیج ایران رادیاتور شما با ارور ۴۰۶۰۸۰ مواجه شد و این ارور در گاهی از اوقات نشان داده شود؛ به طور کلی می توان گفت اگر ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور در طی روز، چند مرتبه تکرار شود و با ریست کردن پکیج، مشکل ارور برطرف شود؛ این امر به احتمال زیاد دلیلی بر خراب بودن برد الکترونیک پکیج می باشد.

اگر خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی برد الکترونیک پکیج بود، بهتر است که از طریق یک سرویسکار نسبت به تعویض و یا تعمیر برد اقدام نمایید. ولی اگر دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ ناشی از معیوب بودن یا نیمسوز بودن برد الکترونیک پکیج ایران رادیاتور نبود، باید دیگر عوامل احتمالی بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور را چک کنید.

 

حالت های کارکرد فن در هنگام ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور

ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور در دو حالت مختلف رخ می دهد: ۱- در صورت رخ دادن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور، فن پکیج روشن نمی شود و کار نمی کند. ۲_ یا در هنگام بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور، فن پکیج روشن می شود.رارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در صورت وقوع این دو نوع حالت، نسبت به هر کدام از آن ها کارهای خاصی صورت می گیرد و برای هر کدام از این دو حالت شیوه ی خاصی برای از بین بردن ارور ۴۰۶۰۸۰ وجود دارد. در ادامه به این دو حالت کامل پرداخته شده است.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

1-عدم روشن شدن فن: در بعضی موارد وجود دارد که ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور رخ داده است و فن عملکرد مناسبی ندارد. در ذیل به این مورد پرداخته شده است.

_اگر هنگام بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ در پکیج ایران رادیاتور متوجه شدید که فن روشن نمی شود و به نوعی کار نمی کند؛ در این صورت باید فن را بررسی کنید. فن پکیج ایران رادیاتور باید از لحاظ چرخش و سرعت آن بررسی شود.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در واقع فن باید از نظر گیرپاژ بودن، وجود سنگ، شاخه و یا مانع دیگر بین پروانه های آن و همچنین، گرفتگی و انسداد در پره های فن مورد بررسی قرار گیرد. با چک شدن عوامل موثر در چرخش فن و از بین بردن عوامل متوقف کننده چرخش پره های فن، پره های فن به راحتی می چرخند. در واقع با مطمئن شدن از روان بودن حرکت و چرخش پره های فن، می توان از رخ دادن خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور جلوگیری کرد.

_ مورد دیگری هم وجود دارد که ممکن است چرخش فن به درستی و به خوبی انجام شود و همچنین، برق از طرف برد الکترونیک به فن برسد، اما فن روشن نشود که این امر نشان از سوختن فن دارد. یا ممکن است که چرخش فن، روان صورت نگیرد و با انجام دادن روانکاری این مشکل حل نشود که در این صورت بهتر است به فکر تعویض فن بود.

_ گاهی اوقات ممکن است قطعه فیش متصل کننده ی کابل تامین برق از سمت برد الکترونیک و کابل تغذیه ی فن رخ دهد. این امر خود دلیلی بر ظاهر شدن ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور می باشد که باید برای حل این مشکل، محل اتصال آن ها بررسی شود و در صورت صلاح دید، مشکل پیش آمده اصلاح شود. البته لازم به ذکر است که احتمال وقوع چنین موردی، کم است.

_ دیگر موردی که می توان در هنگام روشن نشدن فن به آن اشاره کرد، صادر نشدن جریان برق از برد الکترونیک به فن پکیج ایران رادیاتور می باشد. ارسال نشدن جریان برق به فن ناشی از خراب بودن برد الکترونیک است که باید برای حل این مشکل، برد الکترونیک تعمیر یا تعویض شود که در این صورت ارور ۴۰۶۰۸۰ از روی پکیج ایران رادیاتور برداشته می شود.

1-روشن شدن فن: در هنگام بروز ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور، فن روشن می شود و دلیل بروز ارور ممکن است موارد دیگری باشد که باید به آن ها رسیدگی شود. در ادامه به توضیح در مورد این موارد پرداخته شده است.

_ هنگامی که فن روشن می شود بهتر است در ابتدا به سراغ ونتوری فن و شیلنگ متصل به آن رفت. اگر ونتوری دچار گرفتگی و انسداد شده است باید مسدودی آن برطرف شود. همچنین، اگر شیلنگ از محل خود جدا شده است، باید آن را نصب کرد تا مشکل حل شود و ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور از بین رود.

_ اگر فن روشن می شود و مشکلی در ونتوری و وصل بودن شیلنگ پکیج وجود نداشت، باید به سراغ پرشر سوئیچ هوا رفت. پرشر سوئیچ هوا به وسیله ی شیلنگ سیلیکونی به فن متصل است. همچنین، سوئیچ از طریق دو عدد فیش سیاه رنگ به برد الکترونیک پکیج وصل است. برای رفع خطای ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور باید نخست شیلنگ سیلیکونی را از وسط نصف کرد.

سپس، آن را به صورت ضربدری وصل کرد؛ به این صورت که شیلنگ را از خروجی بالای فن به خروجی پایین پرشر هوا و آن را از خروجی پایین فن به خروجی بالای پرشر هوا وصل کرد. بعد از انجام دادن دو شیلنگه کردن دستگاه، باید دستگاه ریستات شود. در صورت دوشیلنگه کردن و ریستات شدن دستگاه اگر مشکل حل نشد و ارور ۴۰۶۰۸۰ همچنان باقی ماند؛ به این معنی است که پرشر سوئیچ هوا خراب است و در صورت صلاح دید باید تعویض یا تعمیر شود که بعد از سرویسکاری پکیج، ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج دستگاه رادیاتور برطرف می شود.

 

نحوه و شیوه ی رفع ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور

هنگامی که با ارور ۴۰۶۰۸۰ پکیج ایران رادیاتور مواجه می شویم، بهتر است که رفع ارور را به یک متخصص در زمینه ی پکیج ایران رادیاتور بسپاریم. اما به هر حال بهتر است که با نحوه و شیوه ی رفع خطای ایران رادیاتور آشنا شد. در ادامه به نحوه و شیوه ی رفع ارور ۴۰۶۰۸۰ اشاره شده است.

۱_ اولین مرحله این است که پک ها و فلنچ دستگاه باز می شود و سپس بعد از باز شدن، باید آن ها را کنار گذاشت. البته بهتر است که بدانید نیازی به گذاشتن مجدد آن ها نمی باشد.

۲_ در مرحله ی بعدی، بهتر است به سراغ مسیر دودکش رفت، آن را چک کرد و از باز بودن مسیر دودکش پکیج اطمینان حاصل کرد. برای این کار باید دودکش را جدا نمود و سپس دستگاه ریست شود. در صورت ریست شدن دستگاه و حل شدن مشکل، باید به مسیر دودکش مشکوک شد و برطرف کردن مسدودی مسیر دودکش را در اولویت قرار داد و برای رفع آن عمل کرد.

۳_ در مرحله ی سوم، باید کثیفی ها و آلودگی هایی که در شیلنگ متصل به پرشر وجود دارد، کاملاً پاک شود. بعد از آن، جای شیلنگ متصل به پرشر باید به صورت ضربدری عوض شود. بهتر است در صورت داشتن یک شیلنگ اضافه، پرشر و فن را دو شیلنگه کرد.

۴_ سپس بعد از مراحل بالا باید به سراغ فن رفت. در مرحله ی چک کردن فن پکیج ایران رادیاتور باید دقت کرد که شئ یا چیز خاصی مانع حرکت فن نشده باشد؛ در صورت گیر کردن شاخه یا چیز دیگری، باید مانع حرکت فن را برطرف کرد و باعث آزاد شدن حرکت فن پکیج شد تا ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور برطرف شود.

۵_ بعد از انجام دادن دستورالعمل های اشاره شده و طی کردن مراحل بالا در صورت سالم بودن فن پکیج، می توان نتیجه گرفت که دلیل ارور ۴۰۶۰۸۰ ایران رادیاتور ناشی از خرابی پرشر یا ونتوری می باشد.

 

ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور

1-معیوب بودن برد پکیج ایران رادیاتور:

اگر به هر علتی برد از ارسال فرمان به فن برای عملکرد درست ناتوان باشد ، و نتواند فرمان صحیح را به این قطعه برساند ، شما شاهد ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهید بود در این موارد شما وقتی پکیج را روشن میکند صدای فن را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید 15 ثانیه این ارور را در پکیج میبینید .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در برخی موارد شاید شما این ارور را در بعضی از روزها مشاهده کنید سپس برای چند روز این ارور دیگر ظاهر نشود و مجدد بعد از چند روز باز این ارور بر روی صفحه نمایشگر شما نمایش داده شود ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

در این حالت به قطعیت میتوان گفت برد شما نیم سوز است و به زودی شاهد خرابی برد به صورت کامل خواهید بود.

2-خرابی پرشر هوای پکیج ایران رادیاتور:

در برخی موارد بروز این ارور در پکیج به علت خرابی پرشر هواست چرا که پرشر هوا به عنوان سنسور فن عمل میکند و باید سالم بودن و نبودن فن را به برد پکیج گزارش دهد ، در نتیجه خرابی پرشر هوا میتواند باعث بروز این مشکل شود .ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

3-بررسی سیم های رابط:

در برخی موارد خرابی سیم های رابط و بروز قطعی در آن ها باعث بروز ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور خواهد شد.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

4-چک کردن مسیر دودکش:

در برخی موارد گرفتگی مسیر دودکش پکیج باعث بروز این مشکل میشود ، کارشناسان تهران سرویس به همه ی دارندگان پکیج های دیواری توصیه مینمایند ، حتما هر ماه از باز بودن مسیر دودکش پکیج خود اطمینان حاصل نمایند ،ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

چرا که بسیاری از موارد مسمویت های ناشی از گاز مونوکسید کربن در منازل به دلیل بسته بودن مسیر دودکش پکیج های منازل صورت میگیرد.

5-گیر کردن جسم خارجی به فن پکیج:

در بسیاری از موارد به دلیل لانه ساختن پرندگان در دودکش پکیج اجسام خارجی ئارد پکیج شده و در عملکرد فن اختلال ایجاد مینماید برای جلوگیری از بروز این مشکل سرویس سالانه پکیج خود را جدی بگیرید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

6-گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر :

گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن و پرشر فن در اثر گرد و خاک یا بخار اب ارور 40 60 80  پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگها مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

7-گرفتگی سوراخهای ونتوری :

گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور 40 60 80 ایران رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد .

8-معیوب شدن خود فن :

تا اینجا در بررسی ارور 40 60 80 پکیج ایران رادیاتور دیدیم با اینکه این ارور مربوط به معیوب بودن فن پکیج است ، مشکلات بسیاری باعث بروز این ارور در پکیج میشوند ،که باید تمامی این موارد را مورد بررسی قرار داد.در صورت معیوب بون فن پکیج میتوانید اقدام به خرید فن پکیج مورد نظر نمایید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

9-آب شدن ونتوری :

گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز این ارور میشود ، البته این مورد در ونتوری های فلزی به ندرت اتفاق می افتد.

به طور کلی ارور 40 60 80 مربوط به :

 • خرابی برد الکترونیک  پکیج
 • قطعی جریان الکتریسیته فن
 • سوختگی سیم پیچ فن
 • خرابی پرشر سوئیچ هوا یا سنسور فن
 • بسته شدن یا ذوب شدن ونتوری فن است.

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور یکی از مسائلی است که ممکن ذهن افرادی نسبت به خرید پکیج ایران رادیاتور اقدام کرده اند را مشغول کرده باشد , بنابراین قصد داریم در این مقاله چند کنته را به شما آموزش دهیم.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 

نکات تعمیر و نگهداری از دستگاه پکیج دیواری ایران رادیاتور:

یک سری نکات مربوط به تعمیر و نگهداری پکیج است که اگر یاد بگیریم به ما در بهره برداری از دستگاه پکیج خانه کمک می کند.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

 • اولین نکته این است که به دمای پکیج دقت داشته باشیم که از دمای عادی و معمول خارج نشود
 • دومین نکته این است که به هیچ وجه در زیر پکیج وسایل گازسوز استفاده نشود ایجاد شعله کندارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
 • سومین نکته اینکه هرگاه مشکلی برای پکیج پیش آمد اول با متخصص مربوطه مشورت کنیم و ازش کمک بگیریم
 • نکته بعدی اینکه در صورتی که رسوب گیر استفاده می کنیم که املاح باعث گرفتتگی لوله نشود، هر چند ماهی آن را تعویض کنیم
 • بعد اینکه فشار هوای فضایی که دستگاه در آن قرار دارد نباید منفی شود و فن های با قدرت زیاد مانند کولر و … که هوای فضای داخل را میگیرند و به بیرون فضا میدهند نباید در فضای نصب دستگاه استفاده شوند
 • دقت داشته باشیم که نشتی آب در مسیر لوله آب به دور خانه و درون رادیاتورها و شوفاژ وجود نداشته باشدارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
 • باید مواظب بود که به هیچ وجه پکیج بدون آب کار نکند زیرا خیلی برای پکیج زیانبار است
 • نباید بگذاریم فشار آب سیستم بسته دستگاه به کمتر از یک برسد و اگر چنین شد، شیر پر کن را باز کنیم تا فشار بالا بیاید و پس از آن که فشار به بالای عدد یک رسید شیر را ببندیمارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  آموزش رسوب زدایی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

  • اول اینکه باید این نکته را یادآور شویم که انجام این کار متخخص خود را میخواهد و اگر در این کار تخصص ندارید، خود را برای انجام آن به زحمت نیندازیدارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • دوم اینکه اگر سعی کنیم کاری کنیم که پکیج رسوب نگیرد و از این کار پیش گیری کنیم کار خود را بسیار ساده تر کرده ایم
  • برای جلوگیری از رسوب پکیج می بایست در سر راه آب در گردش، فیلتر نصب کنیم. این فیلتر در ورودی آب اصلی ورودی به پکیج نصب می گرددارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

  حال اگر به هر حال پکیج رسوب گرفت و خواستیم رسوب گیری را انجام دهیم، باید مراحل زیر را انجام دهیم:

  • اول اینکه باید شیر آب گرم را باز کنیم و شیر شوفاژ را نیز باز بگذاریم که فشار پکیج به صفر برسد. البته قبلش باید شیر ورودی پکیج را هم ببندیم.
  • بعدش اینکه روکش پکیج را باز کنیم و مبدل مربوط به پکیج را باز کنیم و پایین بیاوریمارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • ماده ای که برای اسیدشویی ازش استفاده میشه، یه ماده ایه که اسمش دیسکلر است. اگر این ماده به بدن بخوره باعث میشه بدن دچار سوختگی میشه و حتی اگر بوی این ماده هم به شما بخوره، باعث میشه تنفس شما دچار اختلال بشه پس خیلی مواظب باشید.ارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
  • حواستون باشه یه وقت از هر اسیدی برای شستشو استفاده نشه. اینجوری نیست که هر اسیدی بتونه املاح داخلی مبدل و … رو بتونه از بین ببره
  • و هم چنین حواستون باشه که یه وقت از اسیدهای خیلی قوی و جوهرنمک های و … استفاده نکنید که ممکنه مبدل شما برای همیشه از بین ببره
  • اگر هم پکیج رو رسوب زدایی نکنید، خسارت جدی به پکیج شما میخوره. گفتنی است رسوب گیری پکیج یه مشکل شایع تو پکیج هاست و اینجوری نیست که فقط برای پکیج شما اتفاق افتاده باشهارور ۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

   

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع

سرچ