ارور E50 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E50 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E50 در پکیج ایران رادیاتور

خطاهای پکیج ایران رادیاتور

این ارور مربوط به فن یا پرشر فن است.

  • احتمال اول خرابی پرشر فن
  • احتمال دوم خرابی برد دستگاه که موجب خطای e50 ایران رادیاتور می‌شود
  • احتمال سوم مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره‌های فن
  • احتمال چهارم خرابی فن