چرا پکیج ارور می دهد؟

قبل از اینکه به سراغ بررسی ارورهای پکیج ایران رادیاتور برویم، بهتر است به این سوال مهم جواب دهیم که چرا پکیج ارور می دهد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت چندین سال است که انواع پکیج دیواری و زمینی را به همراه عیب یاب الکترونیکی طراحی می کنند. این بخش ارتباط مستقیم با برد پکیج یا مغز متفکر دستگاه دارد و هر زمان ایرادی در کارکرد هر کدام از قطعات پکیج ایجاد شود، گزارش آن را به برد ارسال می کند.

بنابراین وقتی پکیج ارور می دهد، به این معنی است که مشکلی در دستگاه به وجود آمده و مصرف کننده می تواند با کمک کدخطای نمایش داده شده در پکیج به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کرده و با مفهوم آن کد آشنا شود تا در ادامه مسیر عیب یابی از تعمیرکار پکیج بخواهد که مشکل را حل کرده و یا خود برای رفع آن اقدام کند.