ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور
تعمیر پکیج ایران رادیاتور

ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور

ارو۴۰۶۰۸٠ ایران رادیاتور نشانه‌های نیاز به هواگیری پکیج دیواری هواگیری پکیج دیواری هم از جمله اقدامات ساده در سرویس پکیج است که با دیدن موارد

ادامه مطلب »
ارور E51 ایران رادیاتور
تعمیر پکیج ایران رادیاتور

ارور E51 ایران رادیاتور

ارور ارور E51 ایران رادیاتور چیست؟ به هنگام روشن شدن پکیج فن آن روشن می شود که با استفاده از پرشر سوئیچ هوا وضعیت باز

ادامه مطلب »
ارور E81 ایران رادیاتور
تعمیر پکیج ایران رادیاتور

ارور E81 ایران رادیاتور

خطای ارور E81 ایران رادیاتور یکی از بیشترین خطاهایی که ممکن است در هنگام تعمیر پکیج ایران رادیاتور به آن برخود کنید، ظاهر شدن خطای

ادامه مطلب »