تعمیر پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

علت ارور دادن پکیج ایران رادیاتور

با توضیحات مختصری که در خصوص علت ارور دادن پکیج ها گفتیم، در این قسمت می خواهیم دلیل ارور دادن پکیج ایران رادیاتور را برای شما بررسی کنیم و در بخش های بعدی لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور را به شما خواهیم گفت.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور
تعمیر پکیج ایران رادیاتور

به طور کلی علت ارور پکیج ایران رادیاتور یکی از مشکلات زیر می تواند باشد:

 1. کم بودن فشار بار پکیج
 2. قطع بودن گاز ورودی به دستگاه
 3. بسته بودن شیرهای زیر پکیج
 4. بسته بودن و یا باز نبودن کامل شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها
 5. سوختن برد الکترونیک
 6. خراب بودن پمپ پکیج
 7. معیوب بودن سنسورهای حرارتی
 8. خرابی پرشر هوا و مجموعه فن
 9. ایراد در جرقه زن
 10. خرابی یون تشخیص شعله
 11. رسوب داشتن پکیج
 12. سوختن شیر موتوری
 13. و غیره

تماس سریع

سرچ