بررسی ارور ۶۰ ۷۰

کد خطای ۶۰ ۷۰ ایران رادیاتور به معنی یخزدایی با مشعل روشن می‌باشد.

علت ارور 60 70 ایران رادیاتور

این ارور به معنای یخ زدایی با مشعل روشن می‌باشد

برای حل مشکل یخ زدگی پکیج بهتره به مقاله مفصلی که در همین رابطه قبلا منتشر کردیم مراجعه کنید. لینک آن را در ادامه قرار میدهیم.

پکیج چطور می‌فهمد که سیستم دچار یخ زدگی شده است؟

پکیج در واقع با اختلاف دمای آب رفت و دمای آب برگشت متوجه یخ زدن سیستم می‌شود.

البته لازم به ذکر است که در صورت یخ زدن کامل سیستم شما باید جهت حل مشکل یک مجموعه کارهایی را انجام دهید تا با کمترین خسارت دستگاه را مجدد راه اندازی کنید.