علت ارور E88 در پکیج ایران رادیاتور چیست؟

 

این خطا عموماً در مدل L اتفاق می ‌افتد، اما دلیل بر این نیست که این مدل دارای کاستی و یا ضعف می ‌باشد. اما افزایش دما در این مدل موجب ارور E88 می ‌شود. بر اساس تجربه ما چهار حالت را برای این خطا و مشکل متصور شده ایم که هر یک از این عوامل به تنهایی می تواند باعث این اتفاق بشود، اما بررسی تمامی موارد قبل از تعمیر و یا تعویض قطعه الزامی و اجباری است.

رفع خرابی پمپ پکیج

ارسال آب گرم به رادیاتورها وظیفه پمپ است اما ۲ علت ممکن است باعث آسیب دیدن این قطعه شود. مورد اول کار کردن دستگاه در هنگام قطعی آب و مورد دوم برداشتن صافی در لوله برگشتی از رادیاتور ها است. برای رفع خرابی، تعمیر پمپ همیشه اولین راهکار است زیرا از نظر هزینه ای به صرفه تر است، ولی اگر خرابی به حد زیادی بود تعویض قطعه و جایگزینی پمپ جدید پیشنهاد بهتری است.

ارور E88 در پکیج ایران رادیاتور

 

افزایش بیش از حد شعله

اندازه شعله به هیچ عنوان تغییر نمی کند مگر در شرایطی که به صورت دستی باشد. تا جایی که امکان دارد تلاش کنید تا پکیج را دستکاری نکنید

وجود رسوب در مبدل

رسوب طبیعی ترین و متداول ترین علت در اکثر ارور ها است و راه حل آن شستشو مبدل می باشد. استفاده از اسید برای این کار الزامی است زیرا باید به بهترین شکل ممکن انجام شود. اما به شدت توصیه می کنیم که قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه آن را به فرد متخصص و آشنا بسپارید و اصلا خود را به آستانه خطر نزدیک نکنید.

خرابی کلید حد

خرابی کلید در حد درصد بسیار کمی را در ایجاد ارور E88 ایران رادیاتور دارد اما گزینه غیرممکنی نیست. بررسی فنی این قطعه می تواند شما را به حل موضوع نزدیک تر کند