شرح عیب :
ترموستات حدی 105 درجه عمل کرده است یا قطع می باشد
موارد بررسی جهت برطرف نمودن عیب :
1- قطع بودن پمپ
2- رسوب داشتن مبدل
3- خراب بودن شیر سه راهی
4-مسدود بودن مسیر آب شوفاز

ارور E8 در پکیج ایران رادیاتور

کد خطای E8 در پکیج ایران رادیاتور دلیل بر بالا رفتن بیش از حد دمای پکیج می‌باشد در دستگاه ایران رادیاتور سه ارور مربوط به بالا رفتن دما می‌باشد که هر کدام نشانه‌ها و دلایل خاص خودش را دارد اما در مورد خطای E8 در پکیج ایران رادیاتور چیزی که به تجربه ثابت شده است این ارور بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که مبدل ثانویه رسوب گرفته است و معمولا با سرد و گرم شدن آب همراه است و نیاز است تا با اسید شستشو داده شود.

البته ممکن است عللی دیگری هم داشته باشد.