ارور E50 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E50 در پکیج ایران رادیاتور

خطاهای پکیج ایران رادیاتور

این ارور مربوط به فن یا پرشر فن است.

  • احتمال اول خرابی پرشر فن
  • احتمال دوم خرابی برد دستگاه که موجب خطای e50 ایران رادیاتور می‌شود
  • احتمال سوم مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره‌های فن
  • احتمال چهارم خرابی فن

تماس سریع

سرچ