ارور E41 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E41 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E41 در پکیج ایران رادیاتور

 

این ارور در مواقع اتصال کوتاه شدن NTC آب گرم مصرفی پکیج، بر روی نمایشگر سری L ایران رادیاتور ظاهر می‌شود. تنها راهکار رفع این کدخطا تعویض این قطعه مهم است.

خطای e41 پکیج ایران رادیاتور نشان دهنده خراب بودن ترمیستور آبگرم مصرفی می‌باشد و با تعویض بودن ترمیستور ntc برطرف می‌شود. البته ممکن است سیم‌های متصل به ترمیستور قطع باشد