ارور ایران رادیاتور

ارور ایران رادیاتور

به طور کلی انواع ارور پکیج ایران رادیاتور به دو دسته بزرگ تقسیم بندی می شوند:

  1. خطاهایی که اگر بر روی پکیج ظاهر شوند، به معنی وجود مشکل اصلی در این وسیله بوده و کار پکیج به کلی مختل می شوند. در اکثر موارد این ارورها خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور را به همراه دارند.
  2. خطاهایی که اگر بر روی پکیج ظاهر شوند دستگاه همچنان به کار خود ادامه می دهد، به بیانی دیگر این دسته از کدهای خطا پکیج ایران رادیاتور نشان دهنده مشکلاتی است که آنقدر حاد و جدی نیستند که باعث از کار افتادن دستگاه شوند. از آن جمله ارورها می توان به رسوب داشتن مبدل پکیج اشاره کرد ولی با این حال جزو اخطارهای پکیج ایران رادیاتور هستند.

تماس سریع

سرچ